English version

Exit og effektiv reintegrering av voldelige ekstremister i Skandinavia

Prosjektet utvikler ny kunnskap og fremmer forskningskompetanse, og har som mål å bidra til å støtte (potensielle) voldelige ekstremisters exit- og reintegreringsprosesser.

Høyre- og jihadistisk ekstremisme har vært et økende problem de siste tiårene, også i Skandinavia, og det forventes å øke. Ekstremistiske aktiviteter skaper sprekker i det konsensus- og tillitsbaserte skandinaviske samfunnet. Tillit eroderer gjennom polarisering av offentlige debatter, gjennom opprettelse av internett-ekkokamre, konspirasjonsteorier, og bidrar til marginalisering.

Kontraradikaliseringsprogrammer har, dersom de gjennomføres feil, muligheter til å øke fremfor å redusere fremmedgjøring. I dette prosjektet har vi derfor som mål å bidra til å støtte (potensielle) voldelige ekstremisters exit- og reintegreringsprosesser ved å utforske hvordan slike intervensjoner kan implementeres bedre.

Prosjektet utvikler ny kunnskap og fremmer forskningskompetanse som trengs av samfunnet, offentlige institusjoner eller næringslivet for å fremme exit-prosesser fra voldelig ekstremisme og reintegrering i samfunnet, og den utfordringen det representerer for samfunnet.

Den skandinaviske regjeringens strategi for å motvirke voldelig ekstremisme er å gjøre de offentlige institusjonene ansvarlige for å dempe ekstremistiske aktiviteter gjennom forebygging og reintegreringsintervensjoner. Flere velferdsaktører, på tvers av ulike sektorer og nivåer av myndigheter, er dermed i frontlinjen for å motvirke voldelig ekstremisme ved å tilby viktige velferdstjenester som sosiale, helsemessige og økonomiske tjenester.

Prosjektet studerer velferdsaktørenes tjenester, inkludert vertikal og horisontal koordinering og samarbeid mellom velferdsaktører og mellom velferdsaktører og andre aktører som politi og etterretningstjeneste. I tillegg kommer klientenes, pårørendes og utøvernes perspektiver på de gitte intervensjonene og deres vurdering av effekten av intervensjonene.  

Forskningen er et partnerskap med tre universitet og kommuner i Skandinavia, to eksterne partnere: SaLTO Oslo og Regionalt senter mot vold og traumatisk stress, RVTS Øst, samt lignende institusjoner i Danmark og Sverige.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartner

    Laster inn ...