English version
Geir Heierstad

Geir Heierstad

Kort om

Heierstad er sosialantropolog med en doktorgrad i Sør-Asia-studier. Han jobber med politisk kultur, bystudier, samt utviklings- og sikkerhetspolitikk, med et spesielt fokus på India.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi   Urbanisme

Emner

Sikkerhetspolitikk   Globalisering   Bistand   Politisk kultur   Modernitet og postmodernitet   Urbefolkninger   Bærekraftig utvikling   Byplanlegging   Klimaendringer   Sør-Asia

Regioner

Sør-Asia   Vest-Europa

Land

India   Norge   Nepal   Tanzania

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Den gjenstridige forebyggingen nå og i framtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. s. 15-48. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2016/12

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. ISBN: 9788205518346. 264 s. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. s. 91-113. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Samordning og samrøre, eller kunsten å kjenne sin plass. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. s. 175-197. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h

Heierstad, Geir (2017). Caste, Entrepreneurship and the Illusions of Tradition. Branding the Potters of Kolkata. ISBN: 9781783085163. 219 s. Anthem Press.
http://www.anthempress.com/caste-entrepreneurship-

Heierstad, Geir (2016). Foreign Affairs and Federal Actors in the Indian Democracy. Ruud, Arild Engelsen; Heierstad, Geir (Red.). India's democracies : diversity, co-optation, resistance. s. 135-157. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215026886-2016-07

Heierstad, Geir ; Ruud, Arild Engelsen (2016). On the Diversity of India’s Democracies. Ruud, Arild Engelsen; Heierstad, Geir (Red.). India's democracies : diversity, co-optation, resistance. s. 13-29. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215026886-2016-02

Heierstad, Geir (2016). The commodification of caste and politics in Kolkata's Kumartuli. Nielsen, Kenneth Bo; Heierstad, Geir; Chandra, Uday (Red.). The Politics of Caste in West Bengal. s. 240-263. Routledge.

Nielsen, Kenneth Bo ; Heierstad, Geir ; Chandra, Uday (2016). Introduction. Nielsen, Kenneth Bo; Heierstad, Geir; Chandra, Uday (Red.). The Politics of Caste in West Bengal. s. 1-18. Routledge.

Nielsen, Kenneth Bo ; Heierstad, Geir ; Chandra, Uday (2016). The Politics of Caste in West Bengal. ISBN: 978-1-13-892148-1. 265 s. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig