English version

HATCYCLE

Hatkriminalitetens livssyklus: Mønstre, reaksjoner og konsekvenser

Prosjektet skal undersøke livssyklusen til hatkriminalitet i Norge. Målet er å styrke vår forståelse av mønstrene, samfunnets reaksjoner og konsekvenser av hatkriminalitet. Denne innsikten kan brukes målrettet for å styrke forebygging og intervensjon av hatkriminalitet.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...