English version
Sara Berge Lorenzen

Sara Berge Lorenzen

Forskningsprosjekter

 • Bistand til utvikling av arbeidsprosesser i Medietilsynet

  Nytt prosjekt skal styrke samhandling og arbeidsformer i Medietilsynet.

 • Et sted å være ung

  Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

 • TalentForsk II

  TalentForsk II er en videreføring av følgeprosjektet TalentForsk, som har kartlagt metoder og verktøy for talentutvikling i programmet FilmLab gjennom dets første to kull. TalentForsk II skal spesifikt følge FilmLabs tredje og (foreløpig) siste kull.

 • U+MxV (Ung medvirkning)

  Prosjektet U+MxV (Ung medvirkning) skal kartlegge hvordan medvirkning fra ungdom foregår i norske kommuner, samt bidra til styrke medvirkningsprosesser i arbeidet med å fremme gode oppvekstvilkår.

 • UDE - Ungdomsmedvirkning

  For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, skal AFI bistå i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Oslo-skolen.

 • Ungdom i kommunale boliger

  I dette prosjektet har vi som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape tilfredsstillende boforhold.

 • YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

  Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science».

 • YouCountNor+: Samskaping og folkeforskning med ungdom i Norge

  I dette prosjektet vil vi bruke samfunnsvitenskapelig folkeforskning og effektiv formidling til å styrke koblingen mellom forskning, lokalsamfunn og ungdommer.

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk ; Engerbakk, Bjørk Brøndmo; Lorenzen, Sara Berge ; Tolstad, Ingrid M. (2024). Rebels in their own job: How digging into a municipal mystery turned invited youth participation in an urban planning process into uninvited activism. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12820

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk ; Murray, Ane Evenstad; Aschehoug, Erik; Abildsnes, Miriam; Juul, Cathrine (2023). Hva med sklier i stedet for trapper? Elevers medvirkning ved byggeprosjekter i nabolaget. Bedre Skole. Vol. 2023.

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Lorenzen, Sara Berge (2022). Pandemi som mulighetsrom for digital transformasjon. Eliassen, Knut Ove; Ogundipe, Anne; Prytz, Øyvind (Red.). Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder . s. 463-494. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa140513

Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk (2021). Hybride rom og levende laboratorier: Erfaringer fra uttesting av digitale medvirkningsmetoder. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 125-146. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi. org/10.23865/noasp.15

Hagen, Aina Landsverk ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Fra medvirker og medforsker til ung sosial entreprenør. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 147-171. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Andersen, Bengt ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk (2021). Skolefag som kanal for ungdomsmedvirkning i lokale utviklingsprosjekter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 87-114. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig