English version
Sara Berge Lorenzen

Sara Berge Lorenzen

Forskningsprosjekter

 • Bistand til utvikling av arbeidsprosesser i Medietilsynet

  Nytt prosjekt skal styrke samhandling og arbeidsformer i Medietilsynet.

 • Elevers trivsel og skolemiljø

  Forskningsprosjektet skal gi ny og utfyllende kunnskap om hvilke forhold som har betydning for elevers trivsel og opplevelse av skolemiljø, hva som kan være årsaker til at elevers mistrivsel og negative opplevelser har økt de siste årene, og hvordan skoler arbeider med skolemiljøet.

 • Et sted å være ung

  Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

 • TalentForsk II

  TalentForsk II er en videreføring av følgeprosjektet TalentForsk, som har kartlagt metoder og verktøy for talentutvikling i programmet FilmLab gjennom dets første to kull. TalentForsk II skal spesifikt følge FilmLabs tredje og (foreløpig) siste kull.

 • U+MxV (Ung medvirkning)

  Prosjektet U+MxV (Ung medvirkning) skal kartlegge hvordan medvirkning fra ungdom foregår i norske kommuner, samt bidra til styrke medvirkningsprosesser i arbeidet med å fremme gode oppvekstvilkår.

 • UDE - Ungdomsmedvirkning

  For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, skal AFI bistå i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Oslo-skolen.

 • Ungdom i kommunale boliger

  I dette prosjektet har vi som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape tilfredsstillende boforhold.

 • YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

  Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science».

 • YouCountNor+: Samskaping og folkeforskning med ungdom i Norge

  I dette prosjektet vil vi bruke samfunnsvitenskapelig folkeforskning og effektiv formidling til å styrke koblingen mellom forskning, lokalsamfunn og ungdommer.

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk ; Engerbakk, Bjørk Brøndmo; Lorenzen, Sara Berge ; Tolstad, Ingrid M. (2024). Rebels in their own job: How digging into a municipal mystery turned invited youth participation in an urban planning process into uninvited activism. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12820

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk ; Murray, Ane Evenstad; Aschehoug, Erik; Abildsnes, Miriam; Juul, Cathrine (2023). Hva med sklier i stedet for trapper? Elevers medvirkning ved byggeprosjekter i nabolaget. Bedre Skole. Vol. 2023.

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Lorenzen, Sara Berge (2022). Pandemi som mulighetsrom for digital transformasjon. Eliassen, Knut Ove; Ogundipe, Anne; Prytz, Øyvind (Red.). Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder . s. 463-494. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa140513

Andersen, Bengt ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Ballens uforutsigbare vei mot mål: Medvirkning som maktspill. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 223-246. Cappelen Damm Akademisk.

Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk (2021). Hybride rom og levende laboratorier: Erfaringer fra uttesting av digitale medvirkningsmetoder. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 125-146. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi. org/10.23865/noasp.15

Hagen, Aina Landsverk ; Lorenzen, Sara Berge (2021). Fra medvirker og medforsker til ung sosial entreprenør. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 147-171. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk (2021). Skolefag som kanal for ungdomsmedvirkning i lokale utviklingsprosjekter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 87-114. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig