English version
Sara Berge Lorenzen

Sara Berge Lorenzen

Forskningsprosjekter

 • Barn som bor trangt i kommunale boliger

  I dette prosjektet har vi som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape tilfredsstillende boforhold.

 • Bistand til utvikling av arbeidsprosesser i Medietilsynet

  Nytt prosjekt skal styrke samhandling og arbeidsformer i Medietilsynet.

 • Et sted å være ung

  Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

 • TalentForsk II

  TalentForsk II er en videreføring av følgeprosjektet TalentForsk, som har kartlagt metoder og verktøy for talentutvikling i programmet FilmLab gjennom dets første to kull. TalentForsk II skal spesifikt følge FilmLabs tredje og (foreløpig) siste kull.

 • U+MxV (Ung medvirkning)

  Prosjektet U+MxV (Ung medvirkning) skal kartlegge hvordan medvirkning fra ungdom foregår i norske kommuner, samt bidra til styrke medvirkningsprosesser i arbeidet med å fremme gode oppvekstvilkår.