Barn som bor trangt i kommunale boliger

I dette prosjektet har vi som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig, og om hvilke faktorer som er avgjørende for å skape tilfredsstillende boforhold.

I prosjektet skal vi særlig forsøke å skaffe kunnskap som kan bidra til å finne måter barn og ungdom som har vært særlig rammet av nedstenging og langvarig pandemi får muligheter til å påvirke sin situasjon. Prosjektet vil dessuten styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan barn og unge opplever å bo i en kommunal bolig og hvilke faktorer som er avgjørende for å skape gode bo- og bomiljøforhold.  

Ungdommer i prosjektgruppen

Om lag 12 ungdommer i alderen 15-18 år fra ulike levekårsutsatte bydeler i Oslo som bor i kommunale boliger, vil rekrutteres til å delta i prosjektgruppen. Vi vil gjennomføre workshops med disse for å få fram deres erfaringer med bosituasjon og nedstengning under pandemien, og deres forslag til viktige faktorer for å bedre bosituasjon og påvirkningsmuligheter.

Skal diskutere løsninger

Gruppen skal diskutere løsninger på de negative opplevelsene. De skal rette søkelyset på aspekter ved oppvekstmiljøet, særlig fysiske og sosiale sider ved bomiljøet og fellesområder ute og inne, hvor mulighetene for endring er relativ store og hvor det er gode muligheter for at barn og unge kan delta i reell medvirkning. Prosjektet skal ha en bred referansegruppe fra ungdoms- og boligfeltet som aktivt deltar i utforming av opplegg og drøfting av resultater. Ungdom vil ha en aktiv rolle i formidlingen av prosjektet både lokalt og nasjonalt.   

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   Redd Barna er samarbeidspartner for dette prosjektet. 

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.