English version
Hilde Rønnaug Kitterød

Hilde Rønnaug Kitterød

Forskningsprosjekter

  • Kjøp bærekraftig

    «Kjøp bærekraftig» er et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. Vi samarbeider også med KS (Kommunesektorens organisasjon) i prosjektet.

  • Utvikling av bærekraftig tenkning ved OsloMet

    Ambisjonen til Sustainable Partnerships and Research Collaborations SPARC er å gjøre OsloMet til et levende og engasjerende miljø for bærekraft.

  • YouCountNor+: Samskaping og folkeforskning med ungdom i Norge

    I dette prosjektet vil vi bruke samfunnsvitenskapelig folkeforskning og effektiv formidling til å styrke koblingen mellom forskning, lokalsamfunn og ungdommer.