Bringebærbusk med modne og umodne bær. Foto: Georg Bommeli, Unsplash

Kjøp bærekraftig

«Kjøp bærekraftig» er et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. KS (Kommunenes sentralorganisasjon) er interesserte i prosjektet og ønsker å bidra.

Utgangspunktet for dette prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører i liten grad får sjansen til å konkurrere om offentlige kontrakter. Offentlige organisasjoner bruker sjelden anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraft og innovasjon.

Løsningen er Kjøp bærekraftig-prosjektet, som skal analysere måten innkjøpsavdelinger i kommunene (og OsloMet) bruker anskaffelsesregelverket og hjelpe dem til å kjøpe mer bærekraftig og lokalt. Myndighetene vet at dette er et problem. Næringsminister Iselin Nybø har uttalt at hun vil gjøre det lettere for små bedrifter å vinne offentlige kontrakter. Mat og drikke er fremhevet som et særlig satsningsområde.

Vi vet at mange offentlige kontrakter i dag er utformet på en måte som gjør det umulig for mindre leverandører å delta i konkurranser om å levere mat til det offentlige. Ofte bare resirkuleres gamle avtaler, det inngås for store kontrakter, det kreves at for mange varer skal leveres på samme kontrakt og at leverandører skal kunne levere i hele landet. Det er ofte også tilfellet at innkjøpsenheten ikke har undersøkt godt nok hva brukerne i egen organisasjon trenger og vil ha. Mange er redde for å bryte regelverket og ender med å sette mange krav som blir tunge å oppfylle for mindre bedrifter med lite ressurser til administrasjon. Mange mangler systemer for håndtering av avtaler og kontraktsoppfølging, med mer.

Kjøp bærekraftig-prosjektet skal analysere måten innkjøpsavdelinger i kommunene (og OsloMet) kjøper mat (inkludert kantine-, catering- og møtemat). Prosjektet skal bidra til å sikre god kvalitet til riktig pris, øke antall tilbydere, gi muligheter for lokale leverandører til å delta i offentlige anbudskonkurranser, måle brukertilfredshet med mer.

 • Samarbeidspartnere

  Pilotorganisasjoner:

  • Bardu 
  • Østre Toten
  • OsloMet

  Andre deltakende kommuner og organisasjoner:

  • Bodø kommune
  • Drammen
  • Gjesdal
  • Os
  • Råde
  • Skedsmo
  • Time
  • Tysvær
  • Oslo kommune ved Næringsetaten

  Andre samarbeidspartnere:

  • Digitaliseringsdirektoratet ved anskaffelsesavdelingen (DFØ fra 1. september 2019)
  • Universitetet i Oslo
 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Nyheter fra prosjektet