TalentForsk II

TalentForsk II er en videreføring av følgeprosjektet TalentForsk, som har kartlagt metoder og verktøy for talentutvikling i programmet FilmLab gjennom dets første to kull. TalentForsk II skal spesifikt følge FilmLabs tredje og (foreløpig) siste kull.

Datainnsamling består av observasjon og intervjuer, samt bruk av interne medforskere. Dette innebærer at FilmLabs team har fått opplæring i kvalitativ metode, og har vært i kontinuerlig dialog med AFIs forskere gjennom felles refleksjonsmøter. Dataene som samles inn i TalentForsk II skal gjennom sammenstilling med data fra TalentForsk- prosjektet også legge grunnlag for sluttevaluering og eventuell videreutvikling av FilmLab-programmet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...