Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – NorLAG

NorLAG er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+).

Panelstudien NorLAG har tre hovedmål:

  1. å undersøke forutsetningene for vital aldring og livskvalitet i eldre år
  2. å studere forutsetningene for dette i ulike lokalmiljøer og under ulike tjenestemodeller
  3. å bidra med kunnskaper til en bærekraftig velferdspolitikk i et aldrende samfunn

NorLAG skal gi økt kunnskap om variasjon og endring gjennom livet ved å studere atferd og overganger på fire sentrale livsområder:

Kjønn, kohort og lokalmiljø vies spesiell oppmerksomhet på tvers av disse områdene. NorLAG har foreløpig hatt tre runder med datainnsamling (2002/3, 2007/8 og 2017).

Se prosjektets nettside for nærmere informasjon om data, tilknyttede prosjekter og publikasjoner.

Aktuelt fra prosjektet

Besteforelder og barnebarnet sitt.
Helse og sosialt arbeid

Dagens besteforeldre: På en egotripp eller mer engasjerte enn før?

Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv.