English version

Familieomsorg og yrkesdeltakelse i eldre år (FamLab)

Temaet for prosjektet er sammenhengen mellom omsorg for eldre foreldre og yrkesdeltakelse i eldre år.

Målsetningen er å undersøke hva som karakteriserer samspillet mellom omsorgsgivning og yrkesdeltakelse, og hva som har betydning for sønner og døtres tilpasning mellom disse to områdene.

Problemstillingene vil undersøkes ved hjelp av paneldata fra tre runder fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG 2002, 2007, 2017). NorLAG-studien består av surveydata som er koblet til data fra offentlige registre.

Et sentralt spørsmål i prosjektet er hvorvidt tilpasningen mellom omsorgsgivning og yrkesaktivitet er en fortsettelse av tidligere praksiser i familie- og yrkesliv, eller om den endres som følge av foreldres behov for omsorg. Det er også en problemstilling hvorvidt sammenhengen mellom voksne barns omsorgsgivning og yrkesdeltakelse modereres av de offentlige omsorgstjenestene som tilbys foreldrene.

Studien er Vangens doktorgradsprosjekt.