English version
Hanna Vangen

Hanna Vangen

Kort om

Hanna Vangen Nordbø er stipendiat ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Eldreomsorg, pårørendeomsorg og yrkesdeltakelse i eldre år utgjør hennes viktigste forskningsinteresser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring, Livsløp, Eldreomsorg, Familieomsorg, Yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser, Aldring og velferdsstat, Eldre

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Herlofson, Katharina; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke (2019). Den norske studien av livslaup, aldring og generasjon (NorLAG). Den 7. norske kongress i aldersforskning. Folkehelseinst., Aldring og helse, OsloMet, Helsedir., NSA.

Vangen, Hanna; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja (2019). The importance of Relationship History for Provision of Informal Care to Parents. A 10-year Follow-up of Middle-aged Daughters and Sons in Norway. ESA 2019 - 14th Conference of the European Sociological Association. European Sociological Association.

Nordbø, Hanna Vangen; Herlofson, Katharina; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Slagsvold, Britt; Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke (2019). The NorLAG study: Life-course, ageing and generations in Norway. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019. IAGG-ER.

Nordbø, Hanna Vangen; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja (2019). How Relationship History and Responsibility Norms Matter for Provision of Care to Parents. A 10-year Follow-up of Middle-aged Daughters and Sons in Norway. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019. IAGG-ER.

Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Nordbø, Hanna Vangen (2018). AgePaths domains: questions & data. Advisory board møte.

Nordbø, Hanna Vangen (2018). Caregiving consequences on labour market participation before and after a parent's demise. 9th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR).

Nordbø, Hanna Vangen; Herlofson, Katharina (2018). Responsibility norms or relationship quality? Motivations for providing parent care in Norway. 9th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR).

Nordbø, Hanna Vangen (2018). Caregiving consequences on labour market participation before and after a parent's demise. The 16th ESPAnet Conference 2018. The European Network for Social Policy Analysis.

Nordbø, Hanna Vangen; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Aartsen, Marja; Slagsvold, Britt (2018). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. 24th Nordic Congress of Gerontology.

Nordbø, Hanna Vangen (2018). Family care and labour market participation in senior years. COST Action IS1409,Training School. Mendel University.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig