English version
Hanna Vangen

Hanna Vangen

Kort om

Hanna Vangen er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har en PhD i i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra OsloMet - Storbyuniversitetet. Hennes doktorgradsavhandling handlet om betalt og ubetalt arbeid i andre halvdel av livet. Eldreomsorg, pårørendeomsorg og yrkesdeltakelse i eldre år utgjør hennes viktigste forskningsinteresser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldreomsorg   Familieomsorg   Yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser   Aldring og velferdsstat   Eldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vangen, Hanna; Herlofson, Katharina (2023). Why care? How filial responsibility norms and relationship quality matter for subsequent provision of care to ageing parents. Ageing & Society .

Vangen, Hanna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing .

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.
https://hdl.handle.net/11250/3010495

Vangen, Hanna (2020). The Impact of Informal Caregiving on Labour Supply Before and After a Parent’s Death. Journal of Population Ageing .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig