English version
Hanna Vangen

Hanna Vangen

Kort om

Hanna Vangen er stipendiat ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Eldreomsorg, pårørendeomsorg og yrkesdeltakelse i eldre år utgjør hennes viktigste forskningsinteresser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldreomsorg   Familieomsorg   Yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser   Aldring og velferdsstat   Eldre

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Vangen, Hanna (2020). The Impact of Informal Caregiving on Labour Supply Before and After a Parent’s Death. Journal of Population Ageing .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig