English version
Gøril Kvamme Løset

Gøril Kvamme Løset

Kort om

Gøril Kvamme Løset er stipendiat i Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA. Hun har en mastergrad i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Helseatferd og sykefravær over livsløpet er hennes fremste interessefelt. Løset er for tiden involvert i to prosjekter ved NOVA: "Sosiale mønstre i sykefravær: betydningen av verdier, holdninger og normer - SAVAN" og "ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion".

Fagområder

Emner

Aldring   Eldre   Aldring og alkohol   Helseatferd   Sykefravær

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology .

Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/11250/2635546

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann; Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. 18 s. PLOS ONE . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2559554

Kunst, Jonas R.; Løset, Gøril Kvamme; Hosøy, Daniel; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle (2014). The relationship between shift work schedules and spillover in a sample of nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) . Vol. 20.
http://www.academia.edu/9502991/The_Relationship_B...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig