English version
Marja Aartsen

Marja Aartsen

Kort om

Marja Aartsen er forsker ved NOVAs seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er også del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Hun er sosiolog med doktorgrad fra VU University Amsterdam. Aartsen har forsket på aldring og eldre siden 1990-tallet, og har vært del av forskergruppen som har ansvaret for den nederlandske aldringsstudien LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam). Hun er særlig opptatt av endringer i sosial funksjon og sosiale nettverk blant eldre og hvordan disse endringene er knyttet til kognitiv funksjon, mental og fysisk helse og omsorgsbehov.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Sosial ulikhet   Livsløp   Metodologi   Sosialt nettverk   Sosial ekskludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sieber, Stefan; Cheval, Boris; Orsholits, Dan; Van der Linden, Bernadette; Guessous, Idris; Gabriel, Rainer; Kliegel, Matthias; von Arx, Martina; Kelly-Irving, Michelle; Aartsen, Marja; Boisgontier, Matthieu; Courvoisier, Delphine S.; Burton-Jeangros, Claudine; Cullati, Stéphane (2020). Do welfare regimes moderate cumulative dis/advantages over the life course? Cross-National evidence from longitudinal SHARE Data. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences .

Thomese, Fleur; Aartsen, Marja (2020). Sociale verouderingstheorieên [Social theories on ageing]. Inleiding in de gerontologie en geriatrie [Introduction into Gerontology and Geriatrics]. 4. s. 23-26.

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Aartsen, Marja (2020). The role of subjective age in sustaining wellbeing and health in the second half of life. 21 s. Ageing & Society .

Kliegel, Matthias; Iwarsson, Susanne; Wahrendorf, Morten; Minicuci, Nadia; Aartsen, Marja (2020). The European Journal of Ageing at the beginning of the Decade of Healthy Ageing. European Journal of Ageing .

Aartsen, Marja; Hansen, Thomas (2020). Social Participation in the Second Half of Life. Rattan, Suresh (Red.). Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Chapter. s. 247-255.

Van der Linden, Bernadette; Sieber, Stefan; Cheval, Boris; Orsholits, Dan; Guessous, Idris; Gabriel, Rainer; von Arx, Martina; Kelly-Irving, Michelle; Aartsen, Marja; Blane, David; Boisgontier, Matthieu; Oris, Michel; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (2019). Life-Course Circumstances and Frailty in Old Age Within Different European Welfare Regimes: A Longitudinal Study With SHARE. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences .

Bouwman, Tamara; van Tilburg, Theo; Aartsen, Marja (2019). Attrition in an Online Loneliness Intervention for Adults Aged 50 Years and Older: Survival Analysis. Journal of Medical Internet Research . Vol. 2.

Suanet, Bianca; Aartsen, Marja; Hoogendijk, Emiel; Huisman, Martijn (2019). The Social Support - Health Link Unraveled: Pathways Linking Social Support to Functional Capacity in Later Life. Journal of Aging and Health .

Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (2019). Are there educational disparities in health and functioning among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing .
http://hdl.handle.net/11250/2602575

Precupetu, Iuliana; Aartsen, Marja; Vasile, Marian (2019). Social Exclusion and Mental Wellbeing in Older Romanians. Social Inclusion . Vol. 7.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig