English version
Marja Aartsen

Marja Aartsen

Kort om

Marja Aartsen er forsker 1 ved NOVA, seksjon for aldring og boligstudier. Hun har bakgrunn i sosiologi med doktorgrad fra VU Universitetet i Amsterdam. Hennes faglige interesse er i tillegg sosialgerontologi. Marja er særlig opptatt av sosial ekskludering, sosial ulikhet og utvikling av sosial funksjon i andre halvdel av livet. Hun er også interessert i statistiske modelleringer av longitudinelle sammenhenger mellom sosial funksjon og kognitiv/mental funksjon og fysisk helse. Marja er delprosjektleder for to internasjonale forskningsprosjekter med fokus på sosial ekskludering i senlivet: GENPATH og AMASE (som er et rumensk-norsk samarbeid). Videre er hun del av forskerteamet som har ansvar for den norske NorLAG-studien, og hun er redaktør av European Journal of Ageing.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Sosial ulikhet   Livsløp   Metodologi   Sosialt nettverk   Sosial ekskludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Thomas; Kafková, Marcela Petrová; Katz, Ruth; Lowenstein, Ariela; Naim, Sigal; Pavlidis, George; Villar, Feliciano; Walsh, Kieran; Aartsen, Marja (2021). Exclusion from Social Relations in Later Life: Micro- and Macro-Level Patterns and Correlations in a European Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.

Rapoliene, Grazina; Aartsen, Marja (2021). Lonely societies: low trust societies? Further explanations for national variations in loneliness among older Europeans. European Journal of Ageing .

Aartsen, Marja; Walsh, Kieran; Villar, Feliciano; Lowenstein, Ariela; Katz, Ruth; Naim, Sigal; Motel-Klingebiel, Andreas; Wanka, Anna; Urbaniak, Anna Maria; Hansen, Thomas; Vidovićová, Lucie (2021). Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender: A Heuristic Model. Gender and Research. Vol. 22.

Waldegrave, Charles; Aartsen, Marja; Lowenstein, Ariela; Sepannen, Marjaana; Niemi, M; Melchiorre, G; Lamura, Giovanni (2021). Conflicting relations, abuse and discrimination experienced by older adults. Walsh, Kieran; Scharf, Thomas; Van Regenmortel, Sofie; Wanka, Anna (Red.). Social exclusion in later life. Interdisciplinary and policy perspectives. Chapter 9. s. 119-132. Springer.

Morgan, Deborah; Dahlberg, Lena; Waldegrave, Charles; Mikulionienė, Sarmitė; Rapoliene, Grazina; Lamura, Giovanni; Aartsen, Marja (2021). Revisiting loneliness: Individual and country-level changes. Walsh, Kieran; Scharf, Thomas; Van Regenmortel, Sofie; Wanka, Anna (Red.). Social exclusion in later life. Interdisciplinary and policy perspectives. Chapter 8. s. 99-117. Springer.

Burholt, Vanessa; Aartsen, Marja (2021). Introduction: Framing exclusion from social relations. Walsh, Kieran; Scharf, Thomas; Van Regenmortel, Sofie; Wanka, Anna (Red.). Social exclusion in later life. Interdisciplinary and policy perspectives. Chapter 6. s. 77-82. Springer.

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.

Sieber, Stefan; Cheval, Boris; Orsholits, Dan; Van der Linden, Bernadette; Guessous, Idris; Gabriel, Rainer; Kliegel, Matthias; von Arx, Martina; Kelly-Irving, Michelle; Aartsen, Marja; Boisgontier, Matthieu; Courvoisier, Delphine S.; Burton-Jeangros, Claudine; Cullati, Stéphane (2020). Do welfare regimes moderate cumulative dis/advantages over the life course? Cross-National evidence from longitudinal SHARE Data. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences .

Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Aartsen, Marja (2020). The role of subjective age in sustaining wellbeing and health in the second half of life. 21 s. Ageing & Society .

Kliegel, Matthias; Iwarsson, Susanne; Wahrendorf, Morten; Minicuci, Nadia; Aartsen, Marja (2020). The European Journal of Ageing at the beginning of the Decade of Healthy Ageing. European Journal of Ageing .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig