Marja Aartsen

Marja Aartsen

Kort om

Marja Aartsen er forsker ved NOVAs seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er også del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Hun er sosiolog med doktorgrad fra VU University Amsterdam. Aartsen har forsket på aldring og eldre siden 1990-tallet, og har vært del av forskergruppen som har ansvaret for den nederlandske aldringsstudien LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam). Hun er særlig opptatt av endringer i sosial funksjon og sosiale nettverk blant eldre og hvordan disse endringene er knyttet til kognitiv funksjon, mental og fysisk helse og omsorgsbehov.

Fagområder

Emner

Aldring, Sosial ulikhet, Livsløp, Sosialt nettverk, Metodologi

Forskningsprosjekter

  • ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

    Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 6 000 kvinner og menn i Norge.

  • Social Inequalities in Ageing

    «Social Inequalities in Ageing» (SiA) – er ett av fem prosjekter som fikk tilslag da Nordforsk lyste ut midler innen temaet ujevn fordeling av helse og velferd.

  • Forklare helseforskjeller i en aldrende befolkning. Sosiale stier og koblede liv

    Økningen i forventet levealder og antall leveår med god helse gjelder først og fremst for høyere sosiale sjikt i Norge. Dette bidrar til å øke de sosiale helseforskjellene og til å skape nye former for sosial ulikhet i eldre år. Få studier har undersøkt sammenhenger mellom sosioøkonomisk posisjon og helse og velvære i eldre år, spesielt med norske data. Det har også vært lite fokus på livsløpseffekter på helse i eldre år, hvordan sosioøkonomisk status påvirker helse over livsløpet, og om denne påvirkningen er forskjellig for menn og kvinner.

Vitenskapelige publikasjoner

Bouwman, Tamara; van Tilburg, Theo; Aartsen, Marja (2019). Attrition in an Online Loneliness Intervention for Adults Aged 50 Years and Older: Survival Analysis. Journal of Medical Internet Research . Vol. 2.

Suanet, Bianca; Aartsen, Marja; Hoogendijk, Emiel; Huisman, Martijn (2019). The Social Support - Health Link Unraveled: Pathways Linking Social Support to Functional Capacity in Later Life. Journal of Aging and Health .

Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (2019). Are there educational disparities in health and functioning among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing .
http://hdl.handle.net/11250/2602575

Precupetu, Iuliana; Aartsen, Marja; Vasile, Marian (2019). Social Exclusion and Mental Wellbeing in Older Romanians. Social Inclusion . Vol. 7.

Aartsen, Marja; Cheval, Boris; Sieber, Stefan; Van der Linden, Bernadette; Gabriel, Rainer; Courvoisier, Delphine S.; Guessous, Idris; Burton-Jeangros, Claudine; Blane, David; Ihle, Andreas; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (2019). Advantaged socioeconomic conditions in childhood are associated with higher cognitive functioning but stronger cognitive decline in older age. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . Vol. 116.

Burholt, Vanessa; Winter, Bethan; Aartsen, Marja; Constantinou, Costas M.; Dahlberg, Lena; Villar, Feliciano; de Jong Gierveld, Jenny; Van Regenmortel, Sofie; Waldegrave, Charles (2019). A critical review and development of a conceptual model of exclusion from social relations for older people. European Journal of Ageing .

Van der Linden, Bernadette; Cheval, Boris; Sieber, Stefan; Orsholits, Dan; Guessous, Idris; Stringhini, Silvia; Gabriel, Rainer; Aartsen, Marja; Blane, David; Courvoisier, Delphine S.; Burton-Jeangros, Claudine; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (2019). Life course socioeconomic conditions and frailty at older ages. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences .

Sieber, Stefan; Cheval, Boris; Orsholits, Dan; Van der Linden, Bernadette; Guessous, Idris; Gabriel, Rainer; Kliegel, Matthias; Aartsen, Marja; Boisgontier, Matthieu; Courvoisier, Delphine Sophie; Burton-Jeangros, Claudine; Cullati, Stéphane (2019). Welfare Regimes Modify the Association of Disadvantaged Adult-life Socioeconomic Circumstances with Self-rated Health in Old Age. International Journal of Epidemiology .

Wörn, Jonathan; Comijs, Hannie; Aartsen, Marja (2018). Spousal Loss and Change in Cognitive Functioning: An Examination of Temporal Patterns and Gender Differences. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences .

Hansen, Thomas; Aartsen, Marja; Slagsvold, Britt; Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. Social Sciences .

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig