English version

En flerdimensjonal tilnærming til helsekonsekvenser av sosial ekskludering i eldre år (AMASE)

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke forskningsbasert kunnskap om helsekonsekvenser av sosial ekskludering i eldre år ved hjelp av en flerdimensjonal tilnærming.

Å være sosialt inkludert er et universelt behov og en grunnleggende menneskerettighet, men et betydelig antall eldre mennesker er sosialt ekskludert.

Prosjektet ønsker å styrke forskningsbasert kunnskap om helsekonsekvenser av sosial ekskludering i eldre år. I tillegg skal prosjektet identifisere faktorer som minimerer sosial ekskludering av ugunstig stilte grupper.

Resultatene av AMASE vil være spesielt relevante for en bedre vitenskapelig forståelse av sosial ekskludering i eldre år. Resultatene vil også kunne informere politikk for å forbedre sosial inkludering og aktiv aldring.

Forskningsspørsmål og mål

 1. beskrive og forklare flerdimensjonale nivåer og mønstre i sosial ekskludering i eldre år
 2. analysere sammenhengen mellom sosial ekskludering i alderdom og helse
 3. identifisere sårbare grupper
 4. beskrive erfaringene til eldre rumenske menn og kvinner som har høyt risiko for sosial ekskludering
 5. analysere rammer for sosial beskyttelse for eldre mennesker med hovedfokus på pensjoner, helse og langvarig omsorg
 6. utforme et sett med politiske tiltak som tar sikte på å bekjempe sosial ekskludering av sårbare grupper i Romania
 7. styrke vitenskapelig forskning og rekruttering til aldringsforskning generelt og temaet sosial ekskludering i eldre år spesielt

Metode

AMASE benytter et europeisk sammenligningsperspektiv og både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitative data er fra eksisterende (longitudinelle) studier som NorLAG (norlag.nsd.no), SHARE og EQLS og kvalitative data fra intervjuer gjennomført i prosjektet.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Universitatea din Bucuresti, Romania (koordinator)