English version
Siri Myrold Osnes

Siri Myrold Osnes

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Oslo 2021

    Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (2021). Ung i Oslo 2021. 5. til 7. trinn. ISBN: 978-82-7894-790-6. 43 s.
https://hdl.handle.net/11250/2783766

Bakken, Anders; Myrold Osnes, Siri (2021). Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole. ISBN: 9788278947883. 89 s.
https://hdl.handle.net/11250/2783761Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig