English version
Siri Myrold Osnes

Siri Myrold Osnes

Kort om

Master i samfunnsgeografi fra UiO (2020). Siri er forskningsassistent ved Ungdatasekreteriatet og jobber med Ung i Oslo 2021-undersøkelsen.

For henvendelser angående Ung i Oslo 2021, ta kontakt på e-post ungioslo@oslomet.no eller tlf. 45913054.