Sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag

Hvordan vurderer storsamfunnet vektersektorens bidrag til samfunnet?

På oppdrag fra Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, skal vi gjennom intervjuer, dokumentstudier og feltarbeid, undersøke vekterbransjens samfunnsverdi. Et overordnet spørsmål er hvordan storsamfunnet vurderer vektersektorens bidrag til samfunnet. Man kan for eksempel spørre seg: Hva hadde konsekvensene vært om bransjen ble borte i morgen? Det å stille slike spørsmål til dagens kunder, politikere, sentrale byråkrater og andre relevante aktører, kan bidra til å kaste et lys over hva det er vekterne og sikkerhetsfirmaene faktisk gjør og bidrar med i dagens norske samfunn.

Vi vil også kartlegge omgivelsenes/kunders forventninger til bransjen og den enkelte tjeneste/vekter de eventuelt selv har. Videre vil vi høre med vekterne og deres arbeidsgivere selv – hvordan ser de på egen virksomhet og rolle? Det vil i tillegg være viktig å vurdere hvilke verktøy bransjen har til å løse de oppgavene kontraktene, lov/forskrift og samfunnet forventer at skal utføres.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.