Norwegian version
Gro Hanssen

Gro Hanssen

Research reports

Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (2020). Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging. 114 p. OsloMet - storbyuniversitetet. https://oda.hioa.no/en/item/asset/dspace:49659/AFI...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete