English version

Studenters betydning for leiemarkedet i byene og studiesentra for tilgangen på boliger for ulike grupper

Formålet med prosjektet er å undersøke nærmere studenters betydning for leiemarkedet generelt, og spesielt for utleiemarkedet for vanskeligstilte grupper.

Prosjektet kombinerer et tydelig teoretisk rammeverk med analyser av kvantitativt materiale og innhenting av kvalitativt materiale gjennom dybdeintervjuer.

Analyser av kvantitative data skal gi en systematisk oversikt over utleiemarkedet i kommuner med mange studenter. Videre skal intervjuer med aktører i leiemarkedet som representerer utleiere (kommunale, private og studentorganisasjonene) og leieboere (studenter og vanskeligstilte husholdninger) gi bedre innsikt i sammenhengen mellom leiemarkedet generelt, studenters benyttelse av leiemarkedet og hvordan og i hvilken grad studenter konkurrerer med vanskeligstilte husholdninger på leiemarkedet.

Ved å kombinere teoretiske perspektiver, rike kvantitative data og dybdeintervjuer på denne måten vil vi få en nyansert beskrivelse av studentenes betydning for tilbudet til vanskeligstilte på leiemarkedet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...