Offentlig-privat partnerskap og samarbeid om sentrumsutvikling

Prosjektet skal utarbeide en eksempelsamling om offentlig-privat partnerskap og samarbeid om sentrumsutvikling.

Om prosjektet

Avtalen gjelder utarbeidelse av en eksempelsamling om offentlig-privat partnerskap og samarbeid om sentrumsutvikling. Om lag 15 byer og tettsteder beskrives og suppleres av en analytisk fellesdel.

Målsettingen er:

Laster inn ...