Norwegian version
Harald Eriksen

Harald Eriksen

Scientific publications

Eriksen, Harald; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Ed.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 12. p. 287-304. Universitetsforlaget.

Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Tschannen-Moran, Megan; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind (2020). Learners Providing Feedback on Teaching: Pre-service Teachers’ Perceptions of a Teacher Assessment Arrangement. Scandinavian Journal of Educational Research .

Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind (2019). Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren? :. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10852/76059

Eriksen, Harald (2018). Læringsfremmende vurdering i to norskkollegier. Norsklæreren . Vol. 42.

Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk. 20 p. Nordic Journal of Literacy Research . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/61112

Eriksen, Harald (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/61111

Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?. Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag (Ed.). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. kapittel 7. p. 133-157. Fagbokforlaget.

Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas; Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring. Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise (Ed.). Veier til fremragende lærerutdanning. Kapittel 15. p. 170-185. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete