English version
Nils Breilid

Nils Breilid

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Emosjonelle vansker   Evaluering   Kompetanseoppbygging   Samspill   Sosial kompetanse   Sosiale vansker   Språk og kommunikasjonsutvikling   Rådgivning   Døvblindfødte   Inkluderende opplæring   Pedagogisk psykologisk tjeneste

Vitenskapelige publikasjoner

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2023). Cross-professional collaboration to improve inclusive education. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. (ahead-of-print).
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175248

Schmid, Evi; Breilid, Nils (2022). For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 39.

Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete (2021). Samtaler som tidlig innsats. Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Tidlig innsats. Kapittel 6. s. 140-164. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?. 20 s. Psykologi i kommunen (PIK) .
https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/pp-tjeneste...

Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils (2019). Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning. Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind (Red.). Selvinnsikt og profesjonalitet. 10. Fagbokforlaget.

Breilid, Nils; Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2507419

Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete (2014). Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 60.

Breilid, Nils (2013). Hidden potentials within compulsory pupil-teacher dialogues. American Journal of Pastoral Counseling . Vol. 47.

Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils (2012). Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende samtaler. ISBN: 978-82-450-1198-2. 152 s. Fagbokforlaget.

Breilid, Nils; Sørensen, Peer Møller (2012). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko - revidert og vesentlig omarbeidet kapittel. Befring, Edvard; Tangen, Reidun (Red.). Spesialpedagogikk. Kapittel 31. s. 627-644. Cappelen Damm AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig