Norwegian version
Elena Tkachenko

Elena Tkachenko

Fields of study

Academic disciplines

Applied linguistics

Subject areas

Norwegian as second language   Multilingualism   Child language acquisition   Language environment

Countries

Norway   Russia

Scientific publications

Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena (2020). Mot en ny satsing på flerspråklighet – en analyse av språkpolitiske føringer i barnehagens styringsdokumenter. Nordic Studies in Education . Vol. 40.

Johansen, Jorunn Store; Tkachenko, Elena (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education. Teaching in Higher Education . Vol. 24.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Fevolden, Benedikte Homme (2018). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 2018.

Alstad, Gunhild Tomter; Tkachenko, Elena (2018). Teachers' beliefs and practices in creating multilingual spaces: the case of English teaching in Norwegian early childhood education. Schwartz, Mila (Ed.). Preschool Bilingual Education: Agency in Interactions Between Children, Teachers, and Parents. Kap. 9. p. 245-282. Springer Nature.
https://www.springer.com/gp/book/9783319772271

Tkachenko, Elena; Arends, Ruth Elisabeth Fuentes (2018). To be or not to be bilingual - for children with special needs?. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. PART III. p. 411-445. Vidarforlaget AS.

Tkachenko, Elena; Gor, Kira; Chernigovskaya, Tatiana (2016). What are little girls and boys made of? Aquisition of Russian verb morphology in monolingual and bilingual children. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Ed.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Chapter 15. p. 255-275. Novus Forlag.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Johansen, Jorunn (2016). Culturally Diverse Students in Higher Education: Challenges and Possibilities within Academic Literacy Practices. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Giæver, Katrine; Lindboe, Inger Marie; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen: Muligheter for læring. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 5. Oplandske Bokforlag.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine; Bratland, Kari; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 3-4.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791541/marginalise...

Tkachenko, Elena (2015). "Alle lærere er språklærere" - også i høyere utdanning. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Ed.). Språkmangfold i utdanningen. Kapittel 13. p. 201-220. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete