English version
Dragana Surkalovic

Dragana Surkalovic

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Språkvitenskapelige fag

Emner

Læreplananalyse   Flerspråklighet   Fremmedspråkdidaktikk   Engelsk språkvitenskap   Engelsk fagdidaktikk   Grunnleggende ferdigheter i engelsk   Språkpolitikk   Begynneropplæring   Skolebasert kompetanseutvikling   Flerspråklighet i skolen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Angelovska, Tanja; Krulatz, Anna; Surkalovic, Dragana (2020). Predicting efl teacher candidates’ preparedness to work with multilingual learners: Snapshots from three european universities. 25 s. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL. Vol. 9.
https://search.proquest.com/docview/2451418203/ful

Flognfeldt, Mona Evelyn ; Tsagari, Dina ; Surkalovic, Dragana ; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly.
https://doi.org/10.1080/15434303.2020.1827409

Surkalovic, Dragana (2014). Forbereder grunnskolelærerutdanningen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?. 17 s. Acta Didactica Norge. Vol. 8.
https://doi.org/10.5617/adno.1129

Surkalovic, Dragana (2013). Modularity, Phase-Phase Faithfulness and prosodification of function words in English. Nordlyd. Vol. 40.
https://doi.org/10.7557/12.2507

Surkalovic, Dragana (2011). Lexical and functional decomposition in syntax: A view from phonology. Poznan Studies in Contemporary Linguistics (PSiCL). Vol. 47.
https://doi.org/10.2478/psicl-2011-0023

Surkalovic, Dragana (2011). Modularity, Linearization and Phase-Phase Faithfulness in Kayardild. Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics. Vol. 3.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig