English version
Dragana Surkalovic

Dragana Surkalovic

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Språkvitenskapelige fag

Emner

Læreplananalyse   Flerspråklighet   Fremmedspråkdidaktikk   Engelsk språkvitenskap   Engelsk fagdidaktikk   Grunnleggende ferdigheter i engelsk   Språkpolitikk   Begynneropplæring   Skolebasert kompetanseutvikling   Flerspråklighet i skolen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Flognfeldt, Mona Evelyn; Tsagari, Dina; Surkalovic, Dragana; Tishakov, Therese Marie (2020). The Practice of Assessing Norwegian and English Language Proficiency in Multilingual Elementary School Classrooms in Norway. Language Assessment Quarterly .

Angelovska, Tanja; Krulatz, Anna; Surkalovic, Dragana (2020). Predicting efl teacher candidates’ preparedness to work with multilingual learners: Snapshots from three european universities. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL . Vol. 9.
https://search.proquest.com/docview/2451418203/ful...

Surkalovic, Dragana (2014). Forbereder grunnskolelærerutdanningen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?. 17 s. Acta Didactica Norge . Vol. 8.
http://adno.no/index.php/adno/article/view/360/397

Surkalovic, Dragana (2013). Modularity, Phase-Phase Faithfulness and prosodification of function words in English. Nordlyd . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/1492

Surkalovic, Dragana (2011). Modularity, Linearization and Phase-Phase Faithfulness in Kayardild. Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics . Vol. 3.

Surkalovic, Dragana (2011). Lexical and functional decomposition in syntax: A view from phonology. Poznan Studies in Contemporary Linguistics . Vol. 47.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig