English version
Åse Marie Ommundsen

Åse Marie Ommundsen

Kort om

Professor i nordisk litteratur. Professor II ved Nord universitet. Underviser i norsk/norskdidaktikk ved lærerutdanningen. Leder av forskergruppen "Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning".

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). The Role of the Child in a War Zone: 10-year-old Students' Responses to a Cognitively Challenging Picturebook on War - An Interview Study. 12 s. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 61.
https://doi.org/10.1353/bkb.2023.a903435

Stranden, Tone Louise ; Ommundsen, Åse Marie (2023). Children’s Responses to a Challenging Picturebook with a Contrapuntal Relationship Between Historical Facts and Humorous Fiction. Children's Literature in Education.
https://doi.org/10.1007/s10583-023-09561-9

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie (2023). When Rabbits Get Scared: Exploring a Cognitively Challenging Picturebook on War. Kümmerling-Meibauer, Bettina; Schulz, Farriba (Red.). Political Changes and Transformations in Twentieth and Twenty-first Century Children's Literature. s. 139-158. Universitätsverlag Winter.

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). Når kaniner blir redde: å utvikle emosjonell og kritisk literacy gjennom felles lesing av en utfordrende bildebok. 12 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.4

Ommundsen, Åse Marie ; Haaland, Gunnar ; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Introduction: Exploring Challenging Picturebooks in Education. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 1-16. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003013

Haaland, Gunnar ; Karlsson, Eivind ; Øgreid, Anne Kristine ; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi

Ommundsen, Åse Marie ; Haaland, Gunnar ; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. ISBN: 9781003013952. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9

Ommundsen, Åse Marie (2021). Cognitively challenging picturebooks and the pleasures of reading: explorative learning from picturebooks in the classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 99-121. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003013

Ommundsen, Åse Marie (2021). Taboo. Nel, Philip; Paul, Lissa; Christensen, Nina (Red.). Keywords for children's literature. Second Edition.. s. 178-181. New York University Press.

Stubsjoen, Rebecca; Ommundsen, Åse Marie (2018). Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og andregjøring i Når alle sover (2011). 21 s. Barnboken. Vol. 41.
https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.359

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig