English version
Tone Louise Stranden

Tone Louise Stranden

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Stranden, Tone Louise ; Ommundsen, Åse Marie (2023). Children’s Responses to a Challenging Picturebook with a Contrapuntal Relationship Between Historical Facts and Humorous Fiction. Children's Literature in Education.
https://doi.org/10.1007/s10583-023-09561-9Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig