English version
Tone Louise Stranden

Tone Louise Stranden

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ommundsen, Åse Marie; Stranden, Tone Louise (2022). Humor i to utfordrende bildebøker om ensomhet. Nordisk humor i Världen. Centre for Scandinavian Studies.

Stranden, Tone Louise (2022). Høytlesning som hendelse -performativt blikk på høytlesning i skolen. Skriv! Les!. Skrivesenteret.

Stranden, Tone Louise (2022). Creating space for agency and activism through shared readning of a challenging picturebook. The Child and the book. University of Malta.

Ommundsen, Åse Marie; Stranden, Tone Louise (2022). Humor i to utfordrende bildebøker om ensomhet. Nordisk humor i världen. Center for Scandinavian Studies:.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig