Norwegian version
Kristin Heggemsnes Pedersen

Kristin Heggemsnes Pedersen

Scientific publications

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2018). Inclusive Aesthetic Practices. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part II - Aesthetic Practices. p. 361-383. Vidarforlaget AS.

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes (2018). Special Needs - Principles, Possibilities and Challenges. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part I - Foundations. p. 95--119. Vidarforlaget AS.

Pedersen, Kristin (2009). Rom for alle, blikk for den enkelte - inkluderende pedagogikk i barnehagen. FoU i praksis .

Pedersen, Kristin (2008). Inkluderende pedagogikk i barnehagen et samarbeidsprosjekt. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 92.

Pedersen, Kristin (2008). Rom for alle, blikk for den enkelte!. Havnes, Anton (Ed.). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. kapittel. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Pedersen, Kristin (2008). Rom for alle, blikk for den enkelte! - Inkluderende pedagogikk i barnehagen. Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Rønning, Frode; Naastad, Nils (Ed.). FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. kapittel 24. p. 281-292. Tapir Akademisk Forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete