English version
Marte Eriksen

Marte Eriksen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Marte (2021). Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 39.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/vie...

Eriksen, Marte (2018). Pedagogikkens betydning i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. 9. s. 159-176. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig