Norwegian version
Rolf Bjarne Fasting

Rolf Bjarne Fasting

Fields of study

Academic disciplines

General education   Special needs education

Subject areas

Processes of change   Inclution   Pedagogical psychological councelling   The development of writing   Individualized instruction   Pedagogy   Literacy   Literacy   Development management   Basic writing skills

Scientific publications

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2023). Cross-Professional Collaboration to Improve Inclusive Education. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. (ahead-of-print).
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175248

Unhjem, Astrid; Fasting, Rolf Bjarne; Olsen, Mirjam Harkestad (2021). Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt. Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Tidlig innsats. Kapittel 1. p. 11-36. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (2021). Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. 168 p. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?. 20 p. Psykologi i kommunen (PIK) .
https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/pp-tjeneste...

Fasting, Rolf Bjarne (2019). Pedagogisk systemarbeid. Bjerklund, Monica; Groven, Berit; Åmot, Ingvild (Ed.). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Kapittel 4. p. 45-57. Universitetsforlaget.

Haugland, Berit; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Elever i videregående skole som bor i barnevernsinstitusjon – PPOTs praksis. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 13. p. 184-198. Cappelen Damm Akademisk.

Vassdal, Else Marie; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Hvordan kan PP-tjenesten bli en mer likeverdig tjeneste for flerspråklige barn og unge?. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 12. p. 172-183. Cappelen Damm Akademisk.

Ahmadinia, Soraya; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Rett hjelp til rett tid – veien til økt læringsutbytte. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 11. p. 158-171. Cappelen Damm Akademisk.

Grønningsæter, Inger Johanne; Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). Vil samarbeid mellom skule og PP-teneste om ei ny organisering av grunnleggjande leseopplæring på sikt føre til eit lågare behov for spesialundervisning?. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 10. p. 145-157. Cappelen Damm Akademisk.

Redi, Cathrine Rismo; Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). Å begynne uten å begynne fra begynnelsen. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 9. p. 133-144. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete