English version
Sigrun Saur Stiklestad

Sigrun Saur Stiklestad

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stiklestad, Sigrun Saur (2022). Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi.
https://www.samfunnogokonomi.no/2022/06/helsefagar

Stiklestad, Sigrun Saur (2020). Refleksjon som metode. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk.

Stiklestad, Sigrun Saur (2009). På sviktende kunnskapsgrunnlag? Assistert befruktning for lesbiske par. Etikk i praksis. Vol. 3.

Stiklestad, Sigrun Saur (2008). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 85.

Stiklestad, Sigrun Saur (2007). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 24.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig