English version
Marianne Bergskaug

Marianne Bergskaug

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Stiklestad, Sigrun Saur ; Bergskaug, Marianne (2023). Elever med minoritetsbakgrunn i voksenopplæringen i helsearbeiderfaget. Hvilken betydning har praksis som læringsarena for denne elevgruppen?. Nordyrk 2023. Høgskulen på Vestlandet .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig