English version
Nina Amble

Nina Amble

Kort om

Nina er anleggsingeniør med erfaring fra vannkraftutbygging på 70-tallet, videre som oppsynsmann i Asker kommune og opplæringskonsulent i Landsforeningen for bygg- og anlegg, NHO. Hun har hovedfag i arbeidspsykologi fra psykologisk institutt og doktorgrad fra INDØK, begge ved NTNU. Nina har vært arbeidsforsker på AFI i 15 år. De siste to årene har Nina arbeidet på Bc-utdanningen for yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag. I dag er Nina heltidsengasjert som prosjektleder og forsker for NFR-prosjektet #Læringslivet, rettet mot den kommunale helsetjenesten. Nina er aksjonsforsker med særlig kompetanse i organisering av bra arbeid og organisasjonsutvikling i et kjønnsperspektiv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi   Samfunnsvitenskap

Emner

Kjønn og kvinneperspektiver   Organisasjonslæring   Arbeidslivslæring   Pleie og omsorgsarbeid   Serviceinnovasjon   Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsprosjekter

  • #Læringslivet

    Forskningsprosjektet #Læringslivet ble designet for å ruste ansatte til å utvikle arbeidsformen medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), på fire arbeidsplasser i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Vitenskapelige publikasjoner

Amble, Nina (2022). Nærhet, samvær og samarbeid i arbeiderkollektivet - En postpandemisk refleksjon over betydningen av fysisk nærvær av andre. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.

Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2022). Friere yrkesvalg i det yrkesfaglige feltet. Forskning og Forandring . Vol. 5.

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2020). Om å lære i lag – en modell for kollektiv videreutdanning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Kapittel 18. Cappelen Damm Akademisk.

Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Rismark, Marit (2020). Innovasjon som fenomen og praksis. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 2. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina (2020). Vår aksjonsforskning og den doble oppgaven. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Waaler, Solveig (2020). Medarbeiderdrevet innovasjon, et eksempel. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 6. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit (2020). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (2020). Medarbeiderdrevet innovasjon. ISBN: 9788205531857. 200 s. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/OEkonomi-og...

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2018). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem. Forskning og Forandring . Vol. 1.
https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/art...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig