Nina Amble

Nina Amble

Kort om

Nina er anleggsingeniør med erfaring fra vannkraftutbygging på 70-tallet, videre som oppsynsmann i Asker kommune og opplæringskonsulent i Landsforeningen for bygg- og anlegg, NHO. Hun har hovedfag i arbeidspsykologi fra psykologisk institutt og doktorgrad fra INDØK, begge ved NTNU. Nina har vært arbeidsforsker på AFI i 15 år. De siste to årene har Nina arbeidet på Bc-utdanningen for yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag. I dag er Nina heltidsengasjert som prosjektleder og forsker for NFR-prosjektet #Læringslivet, rettet mot den kommunale helsetjenesten. Nina er aksjonsforsker med særlig kompetanse i organisering av bra arbeid og organisasjonsutvikling i et kjønnsperspektiv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi, Samfunnsvitenskap

Emner

Kjønn og kvinneperspektiver, Organisasjonslæring, Arbeidslivslæring, Pleie og omsorgsarbeid, Serviceinnovasjon, Innovasjon i offentlig sektor

Vitenskapelige publikasjoner

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2018). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem. Forskning og Forandring . Vol. 1.
https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/art...

Amble, Nina (2017). A learning organization in practice: Service development in care work. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.
file:///C:/Users/lindaa/Downloads/96695-197877-1-S...

Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2017). Feministisk aksjonsforskning i det yrkesfaglige feltet. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. 14. s. 315-335. Cappelen Damm Akademisk.

Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/11250/2456009

Amble, Nina (2016). Bra arbeid for grepa damer. Ingstad, Kari (Red.). Turnus som fremmer heltidskultur. Kapittel 6. s. 84-102. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina (2016). Innovation in Public Care. Alsos, Gry Agnete; Hytti, Ulla; Ljunggren, Elisabet (Red.). Research Handbook on Gender and Innovation. Chapter 8. s. 151-170. Edward Elgar Publishing.

Ingstad, Kari; Moland, Leif Erling; Amble, Nina (2016). Fleksibel arbeidstid: Forhandlingsturnus. Ingstad, Kari (Red.). Turnus som fremmer heltidskultur. Kap. 14. s. 195-206. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Ingstad, Kari (2016). Arbeidstid - en kjønnet kategori. Ingstad, Kari (Red.). Turnus som fremmer heltidskultur. Kap. 5. s. 70-83. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina (2016). 3-3-TURNUS. Ingstad, Kari (Red.). Turnus som fremmer heltidskultur. Kapitel 13. s. 178-195. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig