#Læringslivet

Forskningsprosjektet #Læringslivet ble designet for å ruste ansatte til å utvikle arbeidsformen medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), på fire arbeidsplasser i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Om prosjektet

 • Forskningsdesign og arbeidsform

  Forskningsprosjektet #Læringslivet ble designet for å ruste ansatte til å drive innovasjonsarbeid på egen arbeidsplass. For å realisere denne ambisjonen ble prosjektet utformet med tre føtter.

  Den ene dreier seg om at #Læringslivet er et forskningsprosjekt som samler erfaringer, utvikler kunnskap og formidler kunnskap om hvordan ansatte kan planlegge og gjennomføre innovasjonsarbeid i egen arbeidshverdag.

  Den andre foten dreier seg om utdanning, det vil si at ansatte har reelle muligheter for kompetanseutvikling i prosjektperioden. Prosjektet utviklet et skreddersydd studieprogram til hver av arbeidsplassene som deltok. Dette innebar en tilrettelegging av individuelle og kollektive læringsaktiviteter. Organiseringen var slik at de ansatte, samtidig som de deltok i prosjektet, også deltok i et utdanningsløp. I tillegg var dette en gylden anledning for forskerne i rollen som lærere ‘å hospitere’ og oppdatere kunnskap om arbeidet og situasjonen i sektoren.  

  Den tredje foten, formidling, dreier seg om et bredt spekter av publiseringer i prosjektet. Et eksempel fra formidlingen er utvikling av en håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon (Amble, Amundsen, Gabrielsen, Johansen, Rismark, Stiklestad & Waaler, 2018). Håndboken er utviklet i samarbeid med ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • Leveranser i prosjektet

  Leveranser i prosjektet er vitenskapelige artikler med ny kunnskap om sammenvevede læreprosesser (forskningogforandring.dk), og en håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid (ksy.oslomet.no).

  I tillegg arbeides det med en antologi. Antologien har arbeidstittel Medarbeiderdrevet innovasjon, den er planlagt publisert 1.mars 2020 på Gyldendal akademisk ved forlagsredaktør Knut André Karlstad. Antologien vil ha bidrag fra ekspertpanelet og prosjektdeltakere.