English version

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Instituttet er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling, og et tett samarbeid med arbeidslivet. Vi utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, og tilbyr praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, og en rekke etter- og videreutdanninger. Tilknyttet instituttet er også Kompetansesenter for yrkesfag, hvor studenter, bedrifter og arbeidsliv får kompetanseutvikling innen det yrkesfaglige feltet.

Instituttet i tall

Studenter

1500

Ansatte

75

Bachelorprogrammer

8

Masterprogram

1

Organisasjon

Samarbeid