English version

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Instituttet er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling, og et tett samarbeid med arbeidslivet. Vi utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, og tilbyr praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, og en rekke etter- og videreutdanninger. Tilknyttet instituttet er også Kompetansesenter for yrkesfag, hvor studenter, bedrifter og arbeidsliv får kompetanseutvikling innen det yrkesfaglige feltet.

Instituttet i tall

Studenter
1500
Ansatte (årsverk)
75

Tallet er omtrentlig.

Bachelorprogrammer
8
Masterprogram
1

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Inger Lise Holen er instituttleder.

    Laster inn ...

    Siv-Heidi Ruud er studieleder for praktisk-pedagogisk utdanning, videreutdanninger og trafikklærerutdanningen (studielederområde 2).

     Laster inn ...

     Hege Anita Danielsen er studieleder for bachelor - yrkesfaglærerutdanning (studielederområde 3).

      Laster inn ...

      Ina Aurelia Pfeifer Issa er studieleder for masterutdanningen i yrkespedagogikk. Hun har også ansvar for Kompetansesenter for yrkesfag.

       Laster inn ...

       Runa Grimstad Wold er instituttlederstøtte.

        Laster inn ...

        Anne Elin Færestrand er koordinator for yrkesfaglærerutdanningen.

       • Instituttråd

       Samarbeid