Instituttrådet ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

Instituttråd opprettes for å sikre medvirkning og legitimitet i beslutningsprosessene, samtidig som enkle beslutningslinjer opprettholdes ved instituttet.

Gjennom deltakelse i instituttrådene inviteres flere grupper med i beslutningsprosessen. Studenter, tilsatte og eksterne representanter for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområder skal derfor ha representasjon instituttrådet.

 • Medlemmer

  Fungerende instituttleder Hege Anita Danielsen er rådets leder.

  Ekstern representant

  • Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning, NELFO
  • Vara: (kommer)

  Studentrepresentant

  • (Kommer)

  Representanter for undervisnings- og forskningsansatte

  • Merete C. Rekdahl, universitetslektor
  • Hedvig Johannesen, førsteamanuensis
  • 1. vara: Eldbjørg Schön, førstelektor

  Representant for teknisk-administrative stillinger

  • Grethe Syvertsen, seniorrådgiver, seksjon for studier og internasjonalisering 
  • Vara: Eva Skals Johnskareng, seniorrådgiver, seksjon for oppdrag 
 • Møter

 • Sekretariat

  Sekretær

  Runa Grimstad Wold, seniorrådgiver, YLU.