Annlaug Jacobsens legat

Legatet kan innvilge støtte til internasjonalt faglig arbeid på områdene ernæring, helse og andre fagområder innenfor «Home Economics».

Utlysning av legatmidler til deltagelse på IFHEs XXV verdenskongress i Galway, Irland. 23. -28. juni 2024

Annlaug Jacobsens legat har som formål å fremme internasjonalt faglig arbeid på området ernæring, helse og andre fagområder innenfor «Home Economics» som den internasjonale organisasjonen International Federation for Home Economics (IFHE) er opptatt av.

Studenter, lærere og andre relevante kandidater innenfor fagområdet kan søke om økonomisk bidrag til deltagelse og eventuelt innlegg på kongressen. 

Les mer om IFHEs XXV verdenskongress (ifhe2024.com).

Søk om legatmidler

Ved spørsmål som gjelder skjemaet, kontakt Daniel Bødtker-Lund (e-post).

Søknadsfristen er 20. februar 2024.

Om Annlaug Jacobsens legat

Annlaug Jacobsen opprettet legatet for å fremme deltakelse i IFHEs aktiviteter.

Studenter og andre kandidater som styret for legatet finner å være kvalifiserte, kan innvilges støtte til deltakelse i internasjonale faglige nettverk og arbeid på fagfeltet, relevante fagkonferanser, IFHE sine årsmøter, "councils" og verdenskongresser.

Legatets styre består av tre medlemmer som oppnevnes av instituttleder ved yrkesfaglærerutdanningen.

Om Annlaug Jacobsen

Annlaug Jacobsen var utdannet som husstellærer og arbeidet senere som lektor ved Statens lærerskole i husstell, nå OsloMet – storbyuniversitet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Som del av sine arbeidsoppgaver ved skolen var hun engasjert i internasjonal faglig virksomhet. Hun var medlem av Internasjonal Federation for Home Economics (IFHE) (ifhe.org). Hun ledet også i Rådgivende utvalg for internasjonalt arbeid ved skolen, og møtte som utsending til IFHEs verdenskongresser og "councils".