Annlaug Jacobsens legat

Legatet kan innvilge støtte til internasjonalt faglig arbeid på områdene ernæring, helse og andre fagområder innenfor «Home Economics».

Annlaug Jacobsens legat til fremme av internasjonalt arbeid innenfor fagfeltet Home Economics har som formål å fremme internasjonalt faglig arbeid på området ernæring, helse og andre fagområder innenfor «Home Economics» som den internasjonale organisasjonen International Federation for Home Economics (IFHE ) er opptatt av.

Studenter og andre kandidater som styret for legatet finner å være kvalifiserte, kan innvilges støtte til deltakelse i internasjonale faglige nettverk og arbeid på fagfeltet, relevante fagkonferanser, IFHE sine årsmøter, councils og verdenskongresser.

Søk om støtte til deltakelse på International Federation for Home Economics XXIV World Congress

Annlaug Jacobsens legat til fremme av internasjonalt arbeid lyser ut legatmidler til deltagelse på IFHEs XXIV verdenskongress i Atlanta, USA i  september 2022.

Søknadsskjemaet finner du her (nettskjema.no)

Ved spørsmål som gjelder skjemaet, kontakt dlund@oslomet.no

Søknadsfrist: 8. april 2022.