Norwegian version
Arne Ronny Sannerud

Arne Ronny Sannerud

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Action research   Evaluation   Workplace learning   Vocational didactics

Regions

Africa   Eastern Europe   Western Europe

Countries

Kyrgyzstan   Uganda

Scientific publications

Sannerud, Arne Ronny (2020). Yrkesrettet Aksjonsforskning der arbeids-/produksjonsprosesser er omdreiningspunktet for undervisning og opplæring. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster. Yrkestettet Aksjonsforskning. p. 541-572. Cappelen Damm Akademisk.

Sannerud, Arne Ronny (2019). Vocational Pedagogy. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Ed.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. Uppskilling and Professionalisation. p. 231-248. African Minds.

Arinaitwe, Dinavence; Sannerud, Arne Ronny (2019). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Marcano, Laura; Haugen, Finn; Sannerud, Arne Ronny; Komulainen, Tiina M. (2019). Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled?. Safety Science . Vol. 115.
http://hdl.handle.net/11250/2626606

Komulainen, Tiina M.; Sannerud, Arne Ronny (2018). Learning transfer through industrial simulator training: Petroleum industry case. 19 p. Cogent Education . Vol. 5.
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X....

Sannerud, Arne Ronny; Arinaitwe, Dinavence (2016). Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Spetalen, Halvor; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 3.
http://www.nordyrk.org/

Komulainen, Tiina Marjatta; Sannerud, Ronny; Nordhus, Håvard; Nordsteien, Bjarne (2012). Economic benefits of training simulators. World Oil .
http://www.worldoil.com/supplement-detail.aspx?sup...

Sannerud, Ronny; Holmesland, Icara Da Silva (2010). Can practice-based learning foster knowledge creation? Experiences with practice based learning within technical and vocational teacher education. Montané, Mireia; Salazar, Joana (Ed.). ATEE 2009 Annual conference proceedings : Palma de Mallorca. Kapittel. p. 2-18. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.
http://www.atee1.org/uploads/atee_2009_conference_...

Sannerud, Ronny (2009). Hvordan opplever studenter i høyere utdanning læring i bedrift?. NN, . (Ed.). Arbeidsplassen som campus - kvalitet gjennom samarbeid : denne raporten drøfter vilkårene for, og erfaringer med, samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og arbeidslivet. faglig_bok_institusjon. p. 37-48.
http://norgesuniversitetet.no/files/Arbeidsplassen...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete