Norwegian version
Kaija-Liisa Magnussen

Kaija-Liisa Magnussen

Research projects

Scientific publications

Magnussen, Kaija-Liisa ; Sylte, Ann Lisa (2022). Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4282These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete