English version
Siw Helen Martinsen Watz

Siw Helen Martinsen Watz

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Amble, Nina; Johansen, Else Marie; Watz, Siw Helen Martinsen (2019). Fag- og yrkesutdanning som springbrett til livslang læring. "Forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen". OsloMet v/Kompetansesenter KSY, Fafo, LO, NELFO og Udir.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig