NORDICORE - Kjønnsbalanse i akademia

AFI er bidragsyter til delprosjektet "Evaluering av likestillingstiltak - hva virker?" som har til formål å kartlegge likestillings- og mangfoldspolitikk som er implementert på universiteter og høyskoler i Norge, Sverige og Finland siden 1990-tallet.

Delprosjektet samler også inn data om hvordan kjønnsbalansen har utviklet seg i de samme institusjonene, i samme tidsperiode. På bakgrunn av dette gis det en ny og viktig oversikt over ulike typer likestillings- og mangfolds politikk som er implementert i de nordiske institusjonene.

Denne oversikten vil vise hvilken type politikk som er vanligst og hvordan dette har endret seg over tid. Gjennom å analysere systematisk variasjon på tvers av institusjoner og over tid, vil delprosjektet også kunne indikere hvilke type politikk som har en positiv (eller negativ) innvirkning på kjønnsbalansen blant vitenskapelige ansatte.