English version
Elisabeth Nørgaard

Elisabeth Nørgaard

Forskningsprosjekter

  • Arbeidslivsbarometeret

    Arbeidslivsbarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norsk arbeidsliv, utført av AFI på oppdrag fra YS.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Ingelsrud, Mari Holm ; Dahl, Elin Moen ; Nørgaard, Elisabeth (2023). YS Arbeidslivsbarometer 2023. Norsk arbeidsliv 2023. Kompetanseutvikling for nye tider? Deltakelse, motivasjon og barrierer. 79 s. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Ingelsrud, Mari Holm ; Dahl, Elin Moen ; Nørgaard, Elisabeth (2022). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk arbeidsliv 2022 - fleksibilitet for hvem?. 75 s. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig