Arbeidslivsbarometeret

Lurer du på hva arbeidstakere mener om fagforeninger, deltid, lønn, likestilling og mye annet? Arbeidslivsbarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norsk arbeidsliv, utført av AFI på oppdrag fra YS. Vi kan fortelle om folk har det bedre eller verre på jobb, hvordan arbeidslivet endres og hvordan.

 • Deltakere

   Laster inn ...
  • Styringsgruppa (YS)

   • Håvard Lismoen
   • Mirjam Sorge Folkvord
   • Representanter for YS-Finans, YS-Privat, YS-Stat, YS-Spekter og YS-Kommune

  Aktuelt fra Arbeidslivsbarometeret

  Kvinne sitter med barn på fanget og jobber på PC, hjemme på kjøkkenet.

  Hvordan påvirker koronakrisen folks arbeidsliv og helse?

  Mange unge permitterte vurderer nye karrierer, mens lavtlønnete og arbeidstakere med kort utdanning har større vansker med å etterfølge alle myndighetens råd, og kan være mer sårbare for sykdom.

  Publikasjoner

  Arbeidsnotat

  Svenn-Erik Mamelund, Mari Holm Ingelsrud og Arild Henrik Steen: Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse. Preliminære funn per 6. april 2020 (fagarkivet.oslomet.no) AFI Arbeidsnotat.

  De årlige rapportene

  - finner du her.

  Vitenskapelige artikler med utgangspunkt i Arbeidslivsbarometeret

  Masteroppgaver

  NOU og Stortingsmeldinger som bruker data fra Arbeidslivsbarometeret