Arbeidslivsbarometeret

Lurer du på hva arbeidstakere mener om fagforeninger, deltid, lønn, likestilling og mye annet? Arbeidslivsbarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norsk arbeidsliv, utført av AFI på oppdrag fra YS. Vi kan fortelle om folk har det bedre eller verre på jobb, hvordan arbeidslivet endres og hvordan.

 • Deltakere

   Laster inn ...
  • Styringsgruppa (YS)

   • Håvard Lismoen
   • Mirjam Sorge Folkvord
   • Representanter for YS-Finans, YS-Privat, YS-Stat, YS-Spekter og YS-Kommune

  Publikasjoner

  Delrapporter og arbeidsnotat

  Arild Steen og Mari Holm Ingelsrud: Kompetanse eller arbeidsledighet i pandemiens kjølvann. Rapport fra Arbeidslivsbarometeret 2020. (fagarkivet.oslomet.no) AFI FoU-resultat 2020:07

  Svenn-Erik Mamelund, Mari Holm Ingelsrud og Arild Henrik Steen: Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse. Preliminære funn per 6. april 2020 (fagarkivet.oslomet.no) AFI Arbeidsnotat.

  Årlig rapport

  Mari Holm Ingelsrud, Dag Ellingsen og Arild Henrik Steen (2020) Norsk arbeidsliv 2020: Hele Norge på dugnad – konsekvenser og konstanter. (arbeidslivsbarometeret.no) YS Arbeidslivsbarometer-rapport.

  Alle tidligere års rapporter finner du her: https://arbeidslivsbarometeret.no/om-arbeidslivsbarometeret/rapport/

  Vitenskapelige artikler med utgangspunkt i Arbeidslivsbarometeret

  Masteroppgaver

  NOU og Stortingsmeldinger som bruker data fra Arbeidslivsbarometeret

  Aktuelt fra Arbeidslivsbarometeret

  Tre unge mennesker sitter rundt samme bord bak hver sin skjerm og jobber
  Små forhold på arbeidsplassen gir høy tillit

  – Smått er godt, slår forskerne bak årets Medbestemmelsesbarometer fast. Ansatte ved små arbeidsplasser rapporterer om høyere grad av tillit til ledere og kollegaer enn ansatte i større bedrifter gjør.