Arbeidslivsbarometeret

Lurer du på hva arbeidstakere mener om fagforeninger, deltid, lønn, likestilling og mye annet?

Arbeidslivsbarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norsk arbeidsliv, utført av AFI på oppdrag fra YS. Vi kan fortelle om folk har det bedre eller verre på jobb, hvordan arbeidslivet endres og hvordan.

Publikasjoner

Årlig rapport

Mari Holm Ingelsrud, Elin Moen Dahl og Elisabeth Nørgaard (2022) Norsk Arbeidsliv 2022 − fleksibilitet for hvem? YS Arbeidslivsbarometer (arbeidslivsbarometeret.no)

Alle tidligere rapporter finner du på arbeidslivsbarometeret.no.

Delrapporter og arbeidsnotat

Arild Steen og Mari Holm Ingelsrud: Kompetanse eller arbeidsledighet i pandemiens kjølvann. Rapport fra Arbeidslivsbarometeret 2020. (oda.oslomet.no) AFI FoU-resultat 2020:07

Svenn-Erik Mamelund, Mari Holm Ingelsrud og Arild Henrik Steen: Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse. Preliminære funn per 6. april 2020 (oda.oslomet.no) AFI Arbeidsnotat.

Et utvalg vitenskapelige artikler med utgangspunkt i Arbeidslivsbarometeret

Masteroppgaver

NOU og Stortingsmeldinger som bruker data fra Arbeidslivsbarometeret

  • Deltakere

    Laster inn ...
  • Styringsgruppa (YS)

    • Håvard Lismoen
    • Mirjam Sorge Folkvord
    • Representanter for YS-Finans, YS-Privat, YS-Stat, YS-Spekter og YS-Kommune