Databasert refleksjon og ledelse i kommunale innovasjonsprosesser

Dette prosjektet fremmer lederes databaserte refleksjon over egen praksis i tjenesteinnovasjon. Vi jobber med ledere på alle nivåer for å fasilitere refleksjon over og klargjøring av deres rolle i innovasjonsprosjekter. Vi spør: «Hva må til for at din lederskapsrolle i innovasjonsprosesser kan bli enda bedre?».

Prosjektet presenterer en rapport basert på data fra tidligere studier av innovasjonsprosjekter innen helse og omsorg i de to involverte kommunene, med særlig fokus på lederrollen.

Vi fasiliterer ledernes refleksjon over deres rolle i innovasjonsprosjekter ved å presentere dem for funn fra rapporten og ved å anvende en dagboksstudie gjennom en arbeidsuke. I dagboksstudien ber vi lederne om å notere sine erfaringer i relasjon til «hverdagsmestring». Dagboknotatene utgjør case-materialet for felles refleksjon om praksiser i innovasjonsarbeidet.

Gjennom prosjektet jobber vi tett sammen med ledere i to kommuner for å styrke deres ledelsesferdigheter innenfor offentlig tjenesteinnovasjon. Samtidig understøtter prosjektet overgangen fra pilot til daglig drift for kommunenes initiativ på «hverdagsmestring». I tillegg styrker vi ledernes forståelse for hvordan målinger på organisasjonsutviklingsprosjekter kan styrke prosjektene og bidra til effektmålinger.