Inkluderingskompetanse som samskaping

Nytt prosjekt skal utvikle inkluderingskompetanse både blant NAV-veiledere og i bedrifter.

Dette FoU-prosjektet har to overordnede mål:

  1. Utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse blant NAV-veiledere.
  2. Utvikle inkluderingskompetanse i bedrifter gjennom samskaping mellom veiledere, brukere og mentorer om mentortiltaket.

Samskaping indikerer at bedrift og bruker er aktivt med i utformingen av inkluderingsforløpet. Forskningsdesignet er hovedsakelig kvalitativt orientert og legger opp til forskningsstøttet organisasjonslæring.

I prosjektet deltar tre fylker med to utvalgte NAV-kontor (og to gjestefylker med to NAV-kontor hver). I tillegg deltar Arbeids- og tjenesteavdelingen og Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...