Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor – muligheter og utfordringer

Stadig flere kommuner samarbeider om å levere felles tjenester gjennom NAV. Hvor godt fungerer disse løsningene?

I dette prosjektet skal vi undersøke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et såkalt vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Et vertskommunesamarbeid fungerer på den måten at en eller flere samarbeidskommuner delegerer ansvaret for NAV til en vertskommune. Stadig flere kommuner samarbeider på denne måten. 

Hvor godt fungerer disse løsningene i NAV? Hva er fordelene og ulempene knyttet til slike vertskommunesamarbeid? Og hva er eventuelle grep som fører til gode samarbeidsløsninger?

Hva skal vi finne ut?

Formålet med prosjektet er å beskrive vertskommunesamarbeid i NAV, motivasjonen for slike samarbeid og virkningene for partnerskapet mellom stat og kommune, styring, kompetanse, myndighet og handlefrihet, organisering av oppgaver og ansattes og brukernes tilfredshet. Videre skal prosjektet omfatte en drøfting av muligheter og utfordringer i vertskommunesamarbeid. 

Problemstillingene handler overordnet sett om a) kommunal demokratisk innflytelse på NAVs arbeid i forhold til vanskeligstilte, b) om administrativ kompleksitet c) om innovativ organisatorisk infrastruktur for helhetlige individuelt orienterte tjenester og d) om utfordringer knyttet til standardisering/skreddersøm innenfor en vertskommuneløsning. 

Hvordan skal vi undersøke dette?

For å belyse disse spørsmålene vil prosjektet gjennomføre en litteraturstudie av tidligere forskning på vertskommunesamarbeid i NAV og andre tjenester, en spørreundersøkelse og kartlegging av alle vertskommunesamarbeid på landsbasis i NAV, casestudier av seks vertskommunesamarbeid, og en kvantitativ analyse av brukertilfredshet blant brukere som tilhører vertskommunekontor eller ikke.

 • Samarbeidspartnere

  Fra Proba Samfunnsanalyse:

  • Gro M. Vestøl
  • Ane. F. Juul
  • Helene Berg
  • Pia D. Staalesen
 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Publikasjoner

   Legard, Sveinung; Vestøl, Gro Malene; Dybvik Staalesen, Pia; Berg, Helene; Fossestøl, Knut (2022) Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor (oda.oslomet.no)  AFI-rapport 2022:10

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.