English version

FIT4FOOD2030

Fit4Food2030 (2017-2020) er et Horizon 2020-finansiert prosjekt som støtter EU-kommisjonen i arbeidet med å etablere et mer bærekraftig system for matvareproduksjon og -konsum i Europa.

Sentralt i arbeidet står:

 Prosjektet er bygd rundt to hovedideer: En helhetlig mat-system-tilnærming og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

AFI / OsloMet overvåker og evaluerer prosjektaktivitetene med sikte på fremme læring og refleksjon hos prosjektdeltakerne. 

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...
    • Samarbeidspartnere

      Koordinator: Vrije Universiteit, Amsterdam