English version
Erik Døving

Erik Døving

Kort om

Forskning og undervisning innenfor:
Organisasjon og ledelse,
Personalledelse,
Læring og kompetanseutvikling,
Foretakstrategi,
Evaluering - metode og praksis,
Samfunnsvitenskapelig metode.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi   Offentlig og privat administrasjon   Organisasjonspsykologi   Sosiologi

Emner

Bedriftsintern opplæring   Evalueringsforskning   Kompetanseoppbygging   Kvantitative forskningsmetoder   Læringsmiljø   Organisasjon og ledelse   Sosial kompetanse   Survey-metode   Kompetanse   Økonometriske og statistiske metoder: generelt   Organisasjonslæring   Komparativ metode   Samfunnsvitenskapelig metode   Personalledelse   Strategisk ledelse   Strategisk kompetanseutvikling   Profesjoner   HRM human resource management

Land

Danmark   Storbritannia og Nord-Irland   Norge   Sverige   USA

Administrative arbeidsområder

Forskningsstrategi

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Beate; Jansson, Dag; Døving, Erik (2021). The COVID-19 Pandemic and Cultural Workers: Fight, Flight or Freeze in Lockdown?. Salvador, Elisa (Red.). Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. Kapittel. Routledge.

Askim, Jostein; Døving, Erik; Johnsen, Åge (2021). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment. Scandinavian Journal of Public Administration .
https://www.researchgate.net/publication/352707560...

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2021). The construction of leadership practice: Making sense of leader competencies. Leadership .

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2020). Usikkerhet i koronaens tid. En studie av kulturarbeidere med ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.
https://hdl.handle.net/10037/20098

Døving, Erik; Tobiassen, Anita Ellen (2020). Realkompetansevurdering i norske kommuner. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.
https://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.338...

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2019). Choral conducting competences: Perceptions and priorities. Research Studies in Music Education . Vol. 43.

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2019). Universality and situatedness in educating choral conductors. Music Education Research . Vol. 21.

Olsen, Karen Modesta; Gooderham, Paul N.; Døving, Erik (2017). Ledelse av menneskelige ressurser - utvikling 1995-2015. Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. (Red.). Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Kapittel 2. s. 25-43. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Nesheim, Torstein (2016). Hva er gyldig kunnskap i organisasjonsfaget? En analyse basert på en survey av norske forskere. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig