English version
Erik Døving

Erik Døving

Kort om

Forskning og undervisning innenfor:
Organisasjon og ledelse,
Personalledelse,
Læring og kompetanseutvikling,
Foretakstrategi,
Evaluering - metode og praksis,
Samfunnsvitenskapelig metode.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Bedriftsøkonomi   Offentlig og privat administrasjon   Organisasjonspsykologi   Sosiologi

Emner

Bedriftsintern opplæring   Evalueringsforskning   Kompetanseoppbygging   Kvantitative forskningsmetoder   Læringsmiljø   Organisasjon og ledelse   Sosial kompetanse   Survey-metode   Kompetanse   Økonometriske og statistiske metoder: generelt   Organisasjonslæring   Komparativ metode   Samfunnsvitenskapelig metode   Personalledelse   Strategisk ledelse   Strategisk kompetanseutvikling   Profesjoner   HRM human resource management

Land

Danmark   Storbritannia   Norge   Sverige   USA

Vitenskapelige publikasjoner

Døving, Erik; Tobiassen, Anita Ellen (2020). Realkompetansevurdering i norske kommuner. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.
https://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.338...

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2019). Choral conducting competences: Perceptions and priorities. Research Studies in Music Education .

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2019). Universality and situatedness in educating choral conductors. Music Education Research . Vol. 21.

Olsen, Karen Modesta; Gooderham, Paul N.; Døving, Erik (2017). Ledelse av menneskelige ressurser - utvikling 1995-2015. Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. (Red.). Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Kapittel 2. s. 25-43. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Nesheim, Torstein (2016). Hva er gyldig kunnskap i organisasjonsfaget? En analyse basert på en survey av norske forskere. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Døving, Erik; Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 1. s. 14-30. Fagbokforlaget.

Døving, Erik (2016). Fagfolk og generalister som ledere i profesjonelle organisasjoner. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 12. s. 255-275. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 s. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Strønen, Fred H. (2014). Strategiske perspektiver på styring i offentlige virksomheter. Johnsen, Åge (Red.). En strategisk offentlig sektor. Kapittel 1. s. 37-58. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig