Norwegian version
Erik Døving

Erik Døving

About

Research and teaching areas:
Management, HRM, learning and skills, strategy, program evaluation, research methods.

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education   Business   Public and private administration   Organisational psychology   Sociology

Subject areas

Vocational in-service training   Program evaluation   Competence building   Quanitative research methods   Learning environment   Leadership and organizational theory   Social competence   Survey methods   Competence   Econometric and statistical methods: general   Organisational learning   The comparative method   Social science methods   Human resource management   Strategic leadership   Strategisk kompetanseutvikling   Professions   HRM human resource management

Countries

Denmark   United Kingdom   Norway   Sweden   USA

Scientific publications

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2019). Choral conducting competences: Perceptions and priorities. Research Studies in Music Education .

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2019). Universality and situatedness in educating choral conductors. Music Education Research . Vol. 21.

Olsen, Karen Modesta; Gooderham, Paul N.; Døving, Erik (2017). Ledelse av menneskelige ressurser - utvikling 1995-2015. Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. (Ed.). Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Kapittel 2. p. 25-43. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Nesheim, Torstein (2016). Hva er gyldig kunnskap i organisasjonsfaget? En analyse basert på en survey av norske forskere. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Ed.). Profesjon og ledelse. Kapittel 2. p. 31-59. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Døving, Erik; Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Ed.). Profesjon og ledelse. Kapittel 1. p. 14-30. Fagbokforlaget.

Døving, Erik (2016). Fagfolk og generalister som ledere i profesjonelle organisasjoner. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Ed.). Profesjon og ledelse. Kapittel 12. p. 255-275. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 p. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Strønen, Fred H. (2014). Strategiske perspektiver på styring i offentlige virksomheter. Johnsen, Åge (Ed.). En strategisk offentlig sektor. Kapittel 1. p. 37-58. Fagbokforlaget.

Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik (2014). Kompetansevurdering og kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren :. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/1968

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete