English version
Beate Elstad

Beate Elstad

Kort om

Beate Elstad (dr.oecon NHH) er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen på OsloMet. Hun foreleser ved kulturledelsesstudiet og i arbeidsmiljø og ledelse ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Hennes forskning fokuserer på karriere blant kunstnere og kulturarbeidere, selvsysselsattes arbeidsvilkår, uformell læring og kompetanse på arbeidsplassen, profesjon og ledelse samt ledelse av frivillige.

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2023). Å falle mellom alle stoler under koronapandemien. Kulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 26.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfv.26.1.3

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2022). Inescapably Les Misérables? Understanding the Sensemaking of the Artistic Precariat. The Journal of Arts Management, Law, and Society . Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/10632921.2022.2135655

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2022). Precariousness during an ongoing crisis. Cultural workers and the corona pandemic. Industrial relations journal . Vol. 53.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irj.12...

Elstad, Beate; Jansson, Dag; Døving, Erik (2021). The COVID-19 Pandemic and Cultural Workers: Fight, Flight or Freeze in Lockdown?. Salvador, Elisa; Navarrete, Trilce; Srakar, Andrej (Red.). Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. Kapittel. s. 83-97. Routledge.
https://www.routledge.com/Cultural-Industries-and-...

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2021). The construction of leadership practice: Making sense of leader competencies. Leadership .

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2020). Usikkerhet i koronaens tid. En studie av kulturarbeidere med ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.
https://hdl.handle.net/10037/20098

Elstad, Beate; Jansson, Dag (2020). From Artist to Manager—Working Conditions, Career Satisfaction, and Professional Identity among Graduated Arts Management Students. The Journal of Arts Management, Law, and Society . Vol. 50.

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2019). Choral conducting competences: Perceptions and priorities. Research Studies in Music Education . Vol. 43.

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2019). Universality and situatedness in educating choral conductors. Music Education Research . Vol. 21.

Elstad, Beate (2016). Når nyutdannede profesjonsutøvere får lederansvar. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 13. s. 277-294. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig