English version
Dag Jansson

Dag Jansson

Kort om

Koordinator for årsstudiet i Kulturledelse.
Undervisnings- og forskningsfelt: Ledelse, kunstledelse, organisasjonsutvikling, teamutvikling, fenomenologi, korledelse.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2023). Å falle mellom alle stoler under koronapandemien. Kulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.3

Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2022). Turning points in shaping choral conducting practice: six tales of Norwegian conductors’ professional development. 13 s. Music Education Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/14613808.2022.2053507

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2022). Inescapably Les Misérables? Understanding the Sensemaking of the Artistic Precariat. The Journal of Arts Management, Law, and Society. Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/10632921.2022.2135655

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2022). Precariousness during an ongoing crisis. Cultural workers and the corona pandemic. 17 s. Industrial relations journal. Vol. 53.
https://doi.org/10.1111/irj.12381

Balsnes, Anne Haugland; Jansson, Dag (2022). «Jeg kan ikke bli musikklærer hvis jeg ikke kan synge foran klassen min»: Korsang i lærerutdanningen og utvikling av individuell sangtrygghet. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 199-228. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch7

Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2021). Dilemmaer i skandinavisk korlederutdanning. Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche (Red.). Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. s. 215-244. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.119.ch9

Elstad, Beate; Jansson, Dag; Døving, Erik (2021). The COVID-19 Pandemic and Cultural Workers: Fight, Flight or Freeze in Lockdown?. Salvador, Elisa; Navarrete, Trilce; Srakar, Andrej (Red.). Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. s. 83-97. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003128274

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2021). The construction of leadership practice: Making sense of leader competencies. Leadership.
https://doi.org/10.1177/1742715021996497

Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland; Durrant, Colin (2021). The gesture enigma: Reconciling the prominence and insignificance of choral conductor gestures. Research Studies in Music Education.
https://doi.org/10.1177/1321103X211031778

Jansson, Dag (2021). Re-contextualising real-life learning to a university setting. Teaching in Higher Education.
https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1928058

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig