English version
Dag Jansson

Dag Jansson

Kort om

Koordinator for årsstudiet i Kulturledelse.
Undervisnings- og forskningsfelt: Ledelse, kunstledelse, organisasjonsutvikling, teamutvikling, fenomenologi, korledelse.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2024). Personal strength and coping during the COVID-19 pandemic: A study of cultural workers in the music sector. Psychology of Music.
https://doi.org/10.1177/03057356241239337

Jansson, Dag (2023). The aesthetics of subversion: learning from the fringes of 'good' leadership. Organizational Aesthetics. Vol. 12.
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/ind

Jansson, Dag (2023). The aesthetics of subversion: learning from the fringes of 'good' leadership. Organizational Aesthetics. Vol. 12.
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/ind

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2023). Å falle mellom alle stoler under koronapandemien. Kulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.3

Balsnes, Anne Haugland; Jansson, Dag (2022). «Jeg kan ikke bli musikklærer hvis jeg ikke kan synge foran klassen min»: Korsang i lærerutdanningen og utvikling av individuell sangtrygghet. Vesterlid Strøm, Regine; Eiksund, Øyvind Johan; Balsnes, Anne Haugland (Red.). Samsang gjennom livsløpet. s. 199-228. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch7

Jansson, Dag ; Balsnes, Anne Haugland (2022). Turning points in shaping choral conducting practice: six tales of Norwegian conductors’ professional development. 13 s. Music Education Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/14613808.2022.2053507

Jansson, Dag ; Elstad, Beate ; Døving, Erik (2022). Inescapably Les Misérables? Understanding the Sensemaking of the Artistic Precariat. The Journal of Arts Management, Law, and Society. Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/10632921.2022.2135655

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2022). Precariousness during an ongoing crisis. Cultural workers and the corona pandemic. 17 s. Industrial relations journal. Vol. 53.
https://doi.org/10.1111/irj.12381

Elstad, Beate ; Jansson, Dag ; Døving, Erik (2021). The COVID-19 Pandemic and Cultural Workers: Fight, Flight or Freeze in Lockdown?. Salvador, Elisa; Navarrete, Trilce; Srakar, Andrej (Red.). Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. s. 83-97. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003128274

Jansson, Dag ; Døving, Erik ; Elstad, Beate (2021). The construction of leadership practice: Making sense of leader competencies. Leadership.
https://doi.org/10.1177/1742715021996497

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig