Dag Jansson

Dag Jansson

Kort om

Koordinator for årsstudiet i Kulturledelse.
Undervisnings- og forskningsfelt: Ledelse, kunstledelse, organisasjonsutvikling, teamutvikling, fenomenologi, korledelse.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jansson, Dag (2019). Choral singers' perceptions of musical leadership. The Oxford Handbook of Singing. Kapittel 44. s. 865-885. Oxford University Press.

Jansson, Dag; Bygdéus, Pia; Balsnes, Anne Haugland (2018). Nordic choral conductor education: Overview and research agenda. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok . Vol. 19.

Jansson, Dag (2018). Leading Musically. ISBN: 978-1-138-05878-1. 260 s. Routledge.
https://www.routledge.com/Leading-Musically/Jansso...

Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2015). Unfreezing identities: Exploring choral singing in the workplace. International Journal of Community Music . Vol. 8.
http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/ij...

Jansson, Dag (2014). Modelling choral leadership. Geisler, Ursula; Johansson, Karin (Red.). Choral singing : Histories and practices. Chapter 9. s. 142-164. Cambridge Scholars Publishing.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig