Tre studenter diskuterer

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet

Bachelorprogram

Dette studiet er for deg som vil være med på å påvirke hvordan samfunnet vårt skal se ut i fremtiden. Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse er særlig rettet mot offentlig sektor, men du får også relevant kompetanse for arbeid innen organisasjons- og næringsliv. Du lærer om hvordan politiske prosesser former samfunnet og du får kompetanse på sentrale rettsområder for en jobb i administrasjon og ledelse. I tillegg vil du få kompetanse om økonomiens sterke plass i styring og ledelse, og hvordan god ledelse er viktig i virksomheter.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart høsten 2020 .

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 49
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 42,6

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 138

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Bachelor i administrasjon og ledelse er et studium med fokus på ferdigheter som du trenger i arbeidslivet, på teorier som beskriver og forklarer samfunnet slik forskningen viser. Du lærer å analysere viktige samfunnsspørsmål, reflektere kritisk og finne løsninger på problemstillinger som er relevante i et yrkesliv i stadig endring.

  I første studieår lærer du hvordan man går fram for å finne relevante rettsregler og hvordan man bruker disse i offentlig forvaltning. I tillegg lærer du om rettsregler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Du får en innføring i privat og offentlig regnskap, og i offentlig politikk og administrasjon. I løpet av dette året skal du tilegne deg innsikt i ledelse og organisasjoner, og utvikle ferdigheter innen kommunikasjon.

  I andre studieår lærer du mer om lovverket som gjelder organisering av stat og kommuner, om økonomi og hvordan samfunnet styres. Du lærer også hva forskning og metode innebærer, og hvorfor det er viktig å være kritisk til kilder.

  I tredje studieår får du mulighet til å velge blant ulike valgfag, og året avsluttes med fokus på strategisk utvikling og ledelse av organisasjoner. I tillegg skal du skrive bacheloroppgave om et tema du velger selv.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studieprogrammet er sammensatt av ulike undervisnings- og læringsformer. Utbytte av studiet forutsetter høy grad av selvstudium.

  Noen av undervisningsformene er:

  • Forelesninger
  • Skriftlige oppgaver
  • Gruppearbeid
  • Muntlige fremføringer
  • Seminarer

  Undervisning

  20 %

  Praktiske aktiviteter

  20 %

  Egenstudier

  55 %

  Praksis

  5 %
  • Dette er veiledende tall
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene.

  Mange med denne utdannelsen jobber med følgende arbeidsoppgaver:

  • Saksbehandling innen økonomi, juss, personalforvaltning/HR eller organisasjon og administrasjon
  • Prosjektledelse
  • Utredning og planlegging
  • Ledelse og administrasjon
 • Praksisplass

  I andre studieår har du en praksisperiode på 9 uker. Hensikten med praksisperioden er å knytte utdanning og arbeidsliv tettere sammen. I praksisperioden får du erfaring med hvordan teorier du lærer i studiet har relevans i arbeidslivet.

  I tillegg til arbeidserfaring kan de kontaktene du knytter i praksisperioden være en døråpner når du skal søke jobb etter endte studier. 

  Noen av stedene du kan ha praksis:

  • Akershus fylkeskommune: Prosjektet «The Bioeconomy Region»
  • Stortinget: Stortingets administrasjon
  • FOOD Folk Norge AS: HR
  • Stiftelsen Solgården (Spania): Hotelldrift/administrasjon
  • Amsterdam University/BOOT: Internship; Atelier for Urban Innovators
  • Osloregionens Europakontor (Brussel): Service- og kompetansesenter

  På dette bachelorstudiet finner du som student praksissted selv. Dette gir deg mulighet til å få relevant arbeidserfaring innen en virksomhet du selv ønsker. Instituttet bidrar i tillegg med forslag til utvalgte praksisplasser som er aktuelle. Praksis kan også gjennomføres i utlandet, enten via våre avtaler eller et praksissted du finner selv.

 • Utveksling

  Utveksling er en mulighet for deg som student på dette studieprogrammet. Du har svært mange muligheter til å gjennomføre ett semester (5. semester) eller hele tredje studieår ved et utenlandsk lærested gjennom instituttets rike portefølje av avtaler. Noen av disse er:

  • VIA University College, Århus, Danmark
  • Liverpool John Moores University, Liverpool, England
  • INSEEC, Paris/Bordeaux, Frankrike
  • Haagse Hogeschool, Haag, Nederland
  • Universidad de Barcelona, Barcelona, Spania
  • Flinders University, Adelaide, Australia
  • University of Waikato, Hamilton, New Zealand
  • University of California Berkeley, San Fransisco, USA

  Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk- og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt.

  Se flere steder og les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

  Studieprogrammet kvalifiserer også til opptak ved ulike mastergradsstudier innen administrasjons- og ledelsesfeltet i Norge. Det er også mulig å fortsette på masterstudier i utlandet.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Syv studenter sitter rundt et bord. En læringsrobot står midt på bordet.

Drømmepraksis i Amsterdam

Kristian Oland (25) fant den perfekte praksisplassen i Nederland. Her fikk han jobbe for et firma som lager kommunikasjonsroboter for langtidssyke barn.

Nikolai Aasen portrett. Holder roboten AV1 i høyre hånd.

Fikk drømmejobben før han var ferdig med studiene

Nikolai anbefaler et utvekslingsopphold, erfaring fra flere land bidro til jobb i firmaet No Isolation.